Voorwaarden voor het gebruik van MijnWinkelmoment

MijnWinkelmoment is een dienst van Mixel. Mixel staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 08203936. Er kan via e-mail contact worden opgenomen via info@mijnwinkelmoment.nl.

Op deze dienst zijn de voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze kun je downloaden via deze link.

Na het aanmaken van een gebruikersaccount, kan er tien dagen kosteloos gebruik worden gemaakt van de MijnWinkelmoment. Om het gebruik daarna voor te zetten dient er steeds maandelijks vooraf 19,99 (voor VBW-leden 14,99 euro) euro exclusief BTW te worden voldaan op verzoek van MijnWinkelmoment.

Verwerking van gegevens

De gebruiker van MijnWinkelmoment beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met verwerker. Verwerker is in dit geval MijnWinkelmoment. Het onderwerp van de verwerking is het plannen van bezoekafspraken in winkels.

Het doel van de verwerking is het bieden van de dienstverlening, waarmee mensen zich kunnen inschrijven op een bezoekmoment bij een winkel.

De categorie betrokkenen / de groep mensen over wie de gegevens gaan is: (potentiële) klanten.

De volgende gegevens worden verwerkt:
Van u als gebruiker (de onderneming welke een account aanmaakt bij MijnWinkelmoment):
Van uw (potentiële) klanten:
De duur van de verwerking begint op het moment van registratie bij MijnWinkelmoment. Gegevens van u als gebruiker worden verwijderd nadat u een schriftelijk verzoek indient uw account te beëindigen. Gegevens van uw (potentiële) klanten worden verwijderd na een volle maand volgend op de maand waarin zij zich hebben aangemeld voor een bezoekmoment.